Olaf Wilders

Olaf WildersOlaf Wilders  was tot voor kort programmamanager Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en nu adviseur Ketenregie Vreemdelingenketen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Olaf studeerde sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en business administration aan de Nimbas Business School. Hij heeft ruime ervaring als business consultant in het bedrijfsleven en vervulde daarvoor diverse leidinggevende functies bij de politie.

Terug

Recent Posts