Cecile Schut

Cecile Schut is directeur Systeemtoezicht, Beveiliging en Technologie bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voorheen werkte zij in verschillende functies bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zij was daar onder meer verantwoordelijk voor de nationale en internationale beleidsvoorbereiding en strategiebepaling, corporate juridische zaken en de coördinatie van kwaliteitszorg en informatiebeveiliging. Zij studeerde toegepaste wiskunde aan de Universiteit Twente en heeft naast ervaring bij de overheid als onderzoeker en in diverse managementfuncties, ook ervaring in het bedrijfsleven (telecomsector).

Terug

 

logo jpeg

Recent Posts