Amuse

Welkom aan tafel! Met trots presenteren wij onze amuse…

Het staat er raar voor met toezicht: de samenleving klaagt over en baalt van teveel of niet doeltreffend toezicht, en tegelijk klinkt bij ieder groter ongeluk de roep om meer toezicht. Ondernemers klagen over overheidstoezicht, maar zijn blij als hun concurrent vanwege ondeugdelijke praktijken te grazen wordt genomen. De vraag voor ons onderzoek was: onder welke condities is het aanbevelenswaard dat er minder publiek en meer privaat toezicht op ondernemers komt?

Te bedenken valt, dat niet alleen officiële toezichthouders zich bemoeien met ondernemers, maar ook certificeerders, kredietverstrekkers, verzekeraars, andere kwaliteitszorgers, et cetera. Tussen branches zijn de verschillen groot.

De kunst is om in een concrete situatie een toezichtarrangement te ontwerpen, waarin de prikkels voor deugdzaamheid optimaal zijn gesorteerd. Deze prikkels zijn pas te ontwerpen, als we weten, welke maatschappelijke risico’s het handelen van ondernemers in deze branche oplevert.

Dus eerst moeten we de risico’s in kaart brengen, en vervolgens inventariseren welke omringende actoren thans reeds prikkels in de richting van de ondernemers hanteren. Dat noemen we het toepassingskader. Door het kruislings in kaart brengen van risico’s en prikkels ontstaat de toezichtmatrix. Deze vormt de grondslag voor het gesprek over de vraag welke omringende actoren zich moeten bezighouden met welk risico en daarvoor een optimale set van prikkels te construeren. Daaruit ontstaat een toezichtarrangement. We formuleren aanbevelingen voor het proces, dat daartoe moet leiden. Onze opvatting is, dat langs deze weg duurzame verbeteringen van effectiviteit en deskundigheid van toezicht zijn te bereiken.

Ons onderzoek is gebaseerd op analyse van empirisch materiaal, interviews, een vragenlijst uitgezet onder deskundige betrokkenen en kennisneming van relevante theorieën.

Onze aanbevelingen zijn in de eerste plaats gericht aan onze opdrachtgevers VNO-NCW en MKB-Nederland, maar daarnaast ook aan alle instanties die zich met toezicht op bedrijven bezighouden. Om VNO-NCW en MKB-Nederland en alle andere instanties hierin te faciliteren hebben wij deze website ingericht om ons resultaat te ondersteunen.

Een samenvatting van de door ons ontwikkelde aanpak voor goed toezicht op bedrijven is hier te vinden. Nieuwsgierig naar het hele verhaal? Lees ons rapport ‘Aan Tafel!‘ voor alle ingrediënten van goed toezicht.

Wil je meer informatie of heb je opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar info@toezichtmatrix.nl of discussieer mee op de tafelpraatpagina.

Robert van der Laan

Olaf Wilders

Michiel van der Heijden

Cecile Schut

Recent Posts