Samenwerking met KWINK

Voor een interactieve aanpak bij toezicht en handhaving werken Toezichtmatrix en KWINK groep samen

KWINK groep adviseert overheden, toezichthouders, inspecties en sectoren over het bevorderen van de naleving en het vergroten van de effectiviteit van vormen van toezicht en handhaving (publiek, privaat en publiek-privaat).

Als KWINK kiest voor een interactieve aanpak, waarbij ondernemers, beleidsmakers en toezichthouders om de tafel worden gebracht, dan werkt KWINK samen met Toezichtmatrix, de auteurs van het rapport ‘Aan Tafel!’. De in dit rapport beschreven vier stappen om tot goed toezicht op bedrijven te komen vormen de basis voor deze interactieve aanpak. Doel van de aanpak is te komen tot een doeltreffend en doelmatig toezichtarrangement, publiek of privaat. Dit arrangement belast ondernemingen die risico’s hebben beheerst en zich keurig aan wet- en regelgeving houden zo min mogelijk. Tegelijkertijd worden ondernemingen die zich niet aan de wet houden gedetecteerd (pakkans) en ervaren zij de consequenties daarvan (effect).

Lees ook de blog van Bil van Mil, partner KWINK Groep.