Het oordeel van de NSOB-jury: ‘Aan Tafel!’ het beste rapport

13 juni 2014

Wij kwamen er eigenlijk – ik wil niet zeggen vrij makkelijk uit – maar er is wel duidelijk één lijn getrokken. Laat ik beginnen met wat algemene opmerkingen over alle stukken en presentaties die wij hebben ontvangen.

Wij zijn positief over alle drie de verhalen. Er is duidelijk veel werk aan besteed. Het waren soms hele grote vraagstukken, hele grote organisaties, en daarmee soms ook wel eens iets globale adviezen. Maar, men heeft toch voldoende zijn best gedaan om het speelveld in kaart te brengen, de problematiek te analyseren, et cetera.

Wel vonden wij af en toe dat het iets minder braaf of iets minder volgzaam – en daar mogen opdrachtgevers soms anders over denken, maar dan nog steeds denken wij dat het goed is om af en toe buiten de paden te treden – en dat had eigenlijk ook wel voor alle drie de groepen iets meer gekund.

Wat wij leuk vonden was dat eigenlijk – en dat deelden ook alle drie de groepen wel – op de vragen die gesteld zijn – en de ene vraag zal wellicht iets venijniger bedoeld zijn, de andere vraag zal wellicht iets venijniger overgekomen zijn, maar neem van ons aan dat wij alle vragen hebben gesteld … kritiek of een kritische vraag is eigenlijk een vorm van respect, dat betekent dat er over nagedacht is en je ook het gevoel hebt dat de andere kant daar iets mee kan of wil – wij merkten dat bij de beantwoording van de vragen – en dat vonden we leuk – er altijd ook nog wel iets extra’s kwam. Iets extra’s dat niet in het rapport was opgenomen. Daarmee is er een rijker onderzoek geweest dan werd gepresenteerd en is opgeschreven.

Wat de stukken ook allemaal wel deelden – misschien was dat een verstopt thema van deze jaargang – was dat het allemaal toch heel Rijnlands en procesmanagementachtig geworden is, want zelfs het punt van de Angelsaksische claims was al vrij snel van tafel. Het was heel erg in overleg of aan tafel, van punten vooral komma’s maken en andere beeldspraak. Maar daar werd ook naar toe geargumenteerd , dus daarmee ook terecht.

Wie hebben wij nu uiteindelijk tot winnaar – en tot een verdere ranking zullen we niet komen – gekozen? Dat is de groep die ‘Aan Tafel!’ geschreven heeft en daar ook de toelichting op gegeven heeft. Wij vonden dat een groot onderwerp, dat zeer systematisch en doorwrocht is behandeld. En wat we ook heel leuk vonden was dat er ook allerlei extra’s werden aangeboden, in de vorm van een website en ook extra elementen in het onderzoek zoals een enquête, et cetera. Wij vonden dat deze groep een net iets rijkere uitkomst heeft geboden. Daarmee de anderen niet teniet gedaan, of weggezet. We vonden alle rapporten goed. Daarmee verdient iedereen – maar daar gaan wij als jury niet over – om te slagen, maar wij hebben wel een oordeel over de rapporten. Die waren prima, maar we vonden wel deze de winnaar.

De NSOB-jury bestond uit:

– Volkert Batelaan, mede-eigenaar van Rodrigues & Batelaan Management Consult

– Renée Bergkamp, directeur Vereniging van waterbedrijven in Nederland

– Arthur Ringeling, emeritus hoogleraar bestuurskunde

– Arre Zuurmond, associé bij PBLQ-Zenc

 

Terug naar de pagina ‘Afhalen’